Sitemiz halk sağlığı alanında gereksinim duyulan etkinlikler ve eğitimler için tasarlanmıştır. İçerisinde kütüphane, kurslar ve telekonferans sistemi yer almaktadır. HASUDER öncülüğünde yürütülmektedir.