Okulumuzda kurslar belirli koşullar altında gerçekleşir. Okulumuz halk sağlığı alanında kurs açmak isteyen herkese açıktır. Kurs açmak isteyenler This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kurabilir. 

Kursların Genel Çerçevesi

  1. Kursun amacının ve öğrenim hedeflerinin belirlenmiş olması
  2. Eğitimcilerin ve eğitim yardımcılarının niteliği ve sayısı
  3.  Katılımcıların ve hedef kitlelerinin tanımlanması 
  4. Kursun süresi (Derslerin işlenişi, sertifika süreci ve kapanışı)
  5. Kursun işleniş şekli ( Video sunumu, notlar vb.)
  6. Başarı ölçütleri (Sınavlar, değerlendirmeler vb.)
  7. Sertifika hakkında bilgi verilmesi
  8. Ücret hakkında bilgi verilmek