Tüm Yayınlar: Tüm kitaplar
Kütüphanedeki tüm kitaplar ?
Sırala
Cover Başlık Yazarlar Rating Başvuru sayısı Category
cover Başlık: Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Yazarlar:
T.C. Sağlık Bakanlığı
Rating: 0 Başvuru sayısı: 171 Category: Üreme/Kadın Sağlığı
cover Başlık: Health Transformation Program in Turkey and Primary Health Care Services 2002-2008 Yazarlar:
Sabahattin Aydın, Turan Buzgan, Hüseyin Demirel, Fatımatüzzehra Gündüz
Rating: 0 Başvuru sayısı: 220 Category: Sağlık Yönetimi ve Sağlık Politikaları
cover Başlık: Hizmete İşlerlik Kazandırılması Yazarlar:
Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü
Rating: 0 Başvuru sayısı: 175 Category: Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi
cover Başlık: the PATH Through Life Study (PATH) Yazarlar:
The PATH Through Life Study (PATH)
Rating: 0 Başvuru sayısı: 159 Category: Yaşlı Sağlığı
cover Başlık: 'Tam Gün' Yasa Tasarısı Hekimlere Ne Getiriyor? Yazarlar:
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Rating: 0 Başvuru sayısı: 172 Category: Sağlık Yönetimi ve Sağlık Politikaları
cover Başlık: Global Adult Tobacco Survey Turkey 2012 Yazarlar:
GLOBAL ADULT TOBACCO SURVEY TURKEY 2012
Rating: 0 Başvuru sayısı: 133 Category: Tütün
cover Başlık: Statistical Methods in Cancer Research - Volume II - The Design and Analysis of Cohort Studies Yazarlar:
WHO
Rating: 0 Başvuru sayısı: 155 Category: Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
cover Başlık: 1.Sanayinin İnsan Ve Çevre Sağlığına Etkileri Sempozyumu Yazarlar:
1.Sanayinin İnsan Ve Çevre Sağlığına Etkileri Sempozyumu
Rating: 0 Başvuru sayısı: 159 Category: Çevre Sağlığı Kongreleri
cover Başlık: 1996 Yılı Doktora Tez Özetleri Yazarlar:
Yaşar Keskin
Rating: 0 Başvuru sayısı: 38593 Category: doktora tezleri
cover Başlık: 1996 yılı tıpta uzmanlık tez özetleri Yazarlar:
Gülsüm Nurhan İnce
Rating: 0 Başvuru sayısı: 135 Category: uzmanlık tezleri