Cover Başlık Yazarlar Rating Başvuru sayısı
cover Başlık: Yaşlı Sağlığı: Sorunlar ve Çözümler Yazarlar: Prof. Dr. Melikşah Ertem,Prof. Dr. Dilek Aslan Rating: 0 Başvuru sayısı: 323
cover Başlık: the PATH Through Life Study (PATH) Yazarlar: The PATH Through Life Study (PATH) Rating: 0 Başvuru sayısı: 159
cover Başlık: Çanakkale Yaşlı Atlası Yazarlar: Doç. Dr. Şeref Uluocak,Doç. Dr. Cumhur AslanDoç. Dr. Coşkun Bakar,Yrd. Doç. Dr. Gökhan Gökulu Rating: 0 Başvuru sayısı: 156
cover Başlık: Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği Ankara Şubesi Tarafından Hazırlanmış Kitaplar Yazarlar: Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği Ankara Şubesi Rating: 0 Başvuru sayısı: 161
cover Başlık: Birinci Basamak İçin Temel Geriatiri Yazarlar: Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği Ankara Şubesi Rating: 0 Başvuru sayısı: 164
cover Başlık: Blue Mountains Cohort Study: Long-term (15-year) incidence of eye disease, hearing loss and other public health outcomes Yazarlar: University of Sydney Rating: 0 Başvuru sayısı: 205
cover Başlık: The Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle study (AusDiab) Yazarlar: The Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle study (AusDiab) Rating: 0 Başvuru sayısı: 99
cover Başlık: the Melbourne Longitudinal Study of Healthy Ageing (MELSHA) Yazarlar: The Melbourne Longitudinal Study of Healthy Ageing (MELSHA) Rating: 0 Başvuru sayısı: 99
cover Başlık: The Sydney Older Person Study (SOPS) Yazarlar: The Sydney Older Person Study (SOPS) Rating: 0 Başvuru sayısı: 84
cover Başlık: Yaşlanma ve Sigara Yazarlar: Prof. Dr. Nazmi Bilir,Yrd. Doç. Dr. Nüket Paksoy Rating: 0 Başvuru sayısı: 97
Please past text to modal